KARINCA Lojistik A.Ş-Kariyer

Kariyer

Karınca Ailesi’ne Katılın

İşe alım sürecinde, Karınca Lojistik kurum kültürüne, değerlerine, stratejilerine uyum sağlayacak, kariyer planlamasına önem veren ve geleceğine yön vermek isteyen yetenekleri işe yerleştirmek hedeflenir. Karınca ailesine katılmak için yapılacak tüm başvurular, başvuru bağlantısı üzerinden gerçekleştirilir. Yapılan değerlendirme ve görüşmelerin sonucunda işe alım için uygun bulunan adaya, İşe Alım Ekibi tarafından iş teklifi yapılır. Karınca çalışanı sonuç odaklıdır ve performans bazlı çalışır.

Karınca Ailesinde Performans

Çalışanların performansları şirketin stratejik hedeflerine paralel olarak belirlenen bireysel performanslarla sistemli ve ölçülebilir bir yöntemle değerlendirilir. Performans sisteminin hem kişisel başarının hem de şirket başarısının arttırılmasında çok önemli ve etkili bir araçtır. Performansın izlenmesi ve doğru şekilde değerlendirilmesinin şirket hedeflerine ulaşmada kritik öneme sahiptir. Bu yüzden çalışanların bireysel hedefleri şirket hedeflerine paralel olarak belirlenir.

Karınca Ailesinde Kariyer Planlaması

Karınca’da tüm çalışanların gelişimleri performans hedefleri doğrultusunda değerlendirilir ve kariyer planları bu doğrultuda belirlenir. Kişisel gelişim planlarının amacı; çalışanın güçlü olduğu alanların farkına vararak, şirketin çalışanın bu yönlerinden daha fazla fayda sağlayabileceği çalışmaları planlamak, çalışanın geliştirmesi gereken alanlara yönelik planlar oluşturmak ve bu gelişim planları doğrultusunda yönetici adaylarını ve yüksek potansiyele sahip çalışanları belirleyip üst pozisyonlara hazırlamaktır.

Karınca çalışanlarına bireysel gelişim planları doğrultusunda eğitim fırsatları, kariyer gelişim planlaması, takdir ve ödül sistemleri, rekabetçi ücret ve yan haklar paketi sunar.

Karınca Ailesinde Eğitim ve Geliştirme

Karınca ailesine katılan Beyaz yaka ve Mavi yaka için oryantasyon programları ve teknik (iş başı eğitimleri) eğitimleri planlanır. Bireysel ve ekip düzeyinde öğrenme ortamı yaratılarak ve sürekli katılım için eğitimler düzenlenir. Yılbaşında her bir süreç için ilgili yöneticilerle bire bir görüşülüp, yıllık eğitim planları oluşturulur.