KARINCA Lojistik A.Ş-Yönetim Sistemleri Politikası

Yönetim Sistemleri Politikası

Stratejik Yaklaşımımız

 • İnsana saygı duyma, insanlara zarar vermemek
 • Çevrenin korunması, Doğal Kaynakların üretimi ve yönetmek
 • Topluma fayda sağlamak
 • Kaliteli hizmet sunmak
 • Paydaşlar ile ortak hareket etme
 • Sağlıklı bir karlılık yapısının oluşturulması
 • Sürdürebilir performansa katkıda bulunmak, tüm çalışanların yüklü hedeflerini benimseyeceği bir ortam yaratmak

SEÇ-G Politikamız (Sağlık, Emniyet, Çevre, Güvenlik)

 • Kanunlar ve nizamlara uymak
 • SEÇ-G performansının sürekli geliştirilmesi için hedefler belirlemek, bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde ölçümlerde bulunmak ve bu ölçümleri raporlamak
 • Tüm çalışanların SEÇ-G konusunda öngörüşlü (proactive) bir tutum içerisinde bulunmaları için eğitim vermek
 • Performans değerlendirilmesi sırasında, SEÇ-G ile ilgili hedefler de gözden geçirilerek bu hedeflerin sonuçlarına göre süreçleri takip etmek

Kalite Politikamız

 • Kaliteyi ulusal ve uluslararası yasal gereklilikler doğrultusunda sağlamak
 • Süreçleri sürekli iyileştirmek için hizmet kalitesini yükseltmek
 • Müşteri odaklı yaklaşım ile müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak

Karınca Lojistik ilişkilerinde;

 • Bireyler söz konusu olduğunda, hak ve haysiyetlerine saygı duymak
 • Müşteriler söz konusu olduğunda, ihtiyaçlarını karşılayacak en iyi ve doğru çözümleri sunmak
 • Toplumlar söz konusu olduğunda, faaliyette bulunduğu alanlarda yaşayan insanların faydalanmalarını sağlamak

Bilgi Güvenliği Politikası

 • Kişisel verilerin korunması kanunu (KVKK) çerçevesinde, kanunun öngördüğü gerekli düzenlemeler uygulanmaktadır.
 • Müşterilerinin bilgilerinin gizliliğini, bütünlüğünü, bilgi akışının sürekliliğini garanti altına almak için gerekli altyapıyı sağlamak
 • Sahip olunan bilginin değerine uygun şekilde güvenlik önlemleri almak
 • Bilgiye erişimi kontrol etmek için, erişim hakları atamak ve yetkisiz erişimi engellemek
 • Yazılım geliştirilirken güvenlik ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak
 • Siber ortamda yapılabilecek saldırılara karşı bilgi varlıklarını korumak
 • Çalışanlarına bilgi güvenliği eğitimleri sağlamak ve bilgi güvenliği farkındalığını artırmak
 • Bilgi güvenliği yönetim sistemi kapsamında yönetim desteği ile yukarıdaki politikalara paralel sürekli iyileştirme yapılarak, uygulanabilir şartların karşılanmasına yönelik çalışmalar hayata geçirilir.